Juridische Informatie

 

Algemene Voorwaarden

Klik hier voor inzage in de laatste versie van onze algemene voorwaarden

Informatiefiches

Een infofiche is een wettelijk standaarddocument met de belangrijkste kenmerken van de specifieke dienst waarop u bent ingeschreven (prijs per maand, activerings- en installatiekost, inbegrepen verbruik, ….). Een infofiche vervangt geen contract. Hieronder treft u de link aan naar de infofiches voor de TADAAM diensten.

Infofiche TADAAM Standaard

Infofiche TADAAM Premium

Infofiche TADAAM Platinum

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Hier kan je het invulformulier terugvinden: Herroepingsrecht NL

Copyright

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren TADAAM of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van TADAAM de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Bij miskenning door u van de intellectuele rechten, andere rechten van TADAAM of derden, verbindt u zich ertoe TADAAM of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen als gevolg van een inbreuk hierop.

“Fair use Policy”

De geraamde gemiddelde maximale download- en uploadsnelheid van het Netwerk bedraagt: (i) bij gebruik van de 4G technologie : 130 Mbps downloadsnelheid – 32 Mbps uploadsnelheid. Dit zijn geraamde gemiddelde maximale snelheden. In de praktijk kan het zijn dat de daadwerkelijk snelheden lager liggen. Daarbij komt dat een sporadische verzadiging van het Netwerk niet kan worden uitgesloten. Wanneer, bijvoorbeeld, op een bepaalde plaats een zeer groot aantal gebruikers tegelijkertijd intensief gebruik maken van de Mobiele Diensten (bijvoorbeeld doordat ze het Netwerk gebruiken voor het bekijken van streaming video op hun smartphone) dan kan het Netwerk op die plaats verzadigd geraken. Bij verzadiging van het Netwerk vertraagt het internetverkeer. Zo kan een online filmpje haperen bij het afspelen of kan het langer duren om een webpagina te laden of een document te downloaden of uploaden. Via een centrale monitoring worden er diverse procedures gehanteerd om het verkeer over het Netwerk te meten en te sturen om verzadiging te vermijden of minstens te beperken. Bij vaststelling van een dreigende verzadiging worden redelijke maatregelen genomen (met inbegrip van verkeersbeheersmaatregelen) om zo goed mogelijk de kwaliteit en continuïteit van de Mobiele Diensten te kunnen verzekeren. Al het nodige wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de daadwerkelijk geleverde internettoegangsdienst overeenstemt met de door Telenet Group gepubliceerde kwaliteit van de internettoegangsdienst. De wetgeving voorziet in een aantal middelen ter bescherming van de Klant indien de kwaliteit van de daadwerkelijk geleverde internettoegangsdienst voortdurend of regelmatig afwijkt van de gepubliceerde kwaliteit van de internettoegangsdienst en indien deze afwijking toe te rekenen is aan de aanbieder van de Dienst.

TADAAM gaat uit van een ongelimiteerd volume. Bij een mobiel netwerk is het hebben van een goede internetervaring niet alleen afhankelijk van een goede mobiele dekking, maar ook de bezetting van dat netwerk speelt een belangrijke rol. Om alle TADAAM klanten een zo optimaal mogelijke internetervaring te geven zonder onnodig te moeten ingrijpen met volumebeperkingen, opteren we voor een “Fair use policy” die enkel en alleen zal worden toegepast van zodra we merken dat de ervaring van bepaalde TADAAM klanten negatief wordt beïnvloed door het surfgebruik van andere TADAAMers. Concreet betekent dit dat van zodra je verbruik meer dan 300GB bedraagt in de lopende periode dan kan het zijn dat we je snelheid terugbrengen naar 5Mbps, hetgeen nog ruimschoots voldoende is om op een kwalitatieve wijze TV te kijken met TADAAM. Desalniettemin zullen we dus enkel ingrijpen indien we merken dat andere TADAAM-klanten hinder ondervinden bij het gebruiken van hun dienst. Je volume blijft onbeperkt.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies waardoor je bij een volgende bezoek kan genieten van een gebruiksvriendelijkere ervaring. Daarnaast gebruiken we ook analytische cookies van derden (bv. Google Analytics) om te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om statistieken op te stellen.
Het gebruik van cookies is veilig. Er kan ook geen persoonlijke informatie zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden afgeleid.
In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als je je browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend bezoek aan de website worden aangewend.
Voor het weigeren of verwijderen van cookies kun je jouw browser zo instellen dat je bij je volgende bezoeken aan de website geen nieuwe cookies meer ontvangt, of slechts bepaalde soorten cookies. De wijze waarop verschilt per browser: raadpleeg eventueel de hulpfunctie van je browser. Daar kan je ook vinden hoe je reeds eerder geplaatste cookies kunt verwijderen. Als je helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dien je deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle computers/apparaten die je gebruikt. Als je cookies weigert en/of verwijdert, kan het gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website of dat je geen toegang hebt tot bepaalde onderdelen van de website.

Prijslijst

Lever je je modem en/of je TV box niet of te laat in?

Dan rekenen we je een éénmalige vergoeding aan van €50 per toestel.

Eigen modem gebruiken

Vanaf 1 november 2024 hebben TADAAM klanten de mogelijkheid om een eigen modem te gebruiken voor de TADAAM internetdienst. Je kan dan een eigen modem gebruiken om te verbinden met ons netwerk in plaats van de standaard TADAAM modem.

Technische specificaties

Elke modem die op het netwerk van TADAAM wordt aangesloten dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen. We vinden het namelijk belangrijk dat je in de beste omstandigheden kan surfen. klik hier voor de minimale vereisten voor de modems om te kunne verbinden met ons netwerk.